OM OSS

OM OSS

Rue Hallén plan och arkitektur är ett arkitektkontor som jobbar med projekt inom arkitektur, stadsplanering och projektledning.


Kontakta oss >>


Inga Hallén SAR/MSA är utbildad arkitekt på arkitektskolan i Lund. Hon har varit stadsbyggnadsdirektör i Lund, stadsarkitekt och förvaltningschef i Ystad samt länsarkitekt i Skåne. Inga Hallén har också  arbetat bl.a. på SWECO och i Malmö kommun. De sista fem åren har Inga Hallén tagit uppdrag inom stadsplanering, projketledning samt experrt/rådgivning/utbildning inom stadsplaneringplanering och processledning.


Ingas CV >>


inga@ruehallen.se


Mads Rue SAR/MSA/MAA är utbildad arkitekt på Kunstakademiet i Köpenhamn. Mads startade White Arkitekter i Köpenhamn, där han var direktör, han har varit ledare för Vesterbro Byfornyelsescenter och avdelningschef på det kommunala bostadsbolaget SAB/KAB i Köpenhamn. Mads Rue har även varit planchef i Greve Kommun där han har arbetat med stadsplanering. Han har också erfarenhet från Fojab arkitekter och andra arkitektkontor i Lund och Malmö. Mads Rue har de sista fem åren tagit bygglovsuppdrag samt arrangerat studieresor inom arkitektur och planering.


Mads CV >>


mads@ruehallen.se

RUE HALLEN Plan & Arkitektur AB

Munkgatan 7

211 47 Malmö

Telefon +46 706-25 97 03

mads@ruehallen.se