PROJEKT

PROJEKT

Rue Hallén plan och arkitektur jobbar framförallt inom tre områden; arkitektur, fysisk planering och studieresor. Vi ritar nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader. Inom  planering arbetar vi med fysisk planering, stadsutveckling, bostäder och stadsrum. Vi har lång erfarenhet av att ordna studieresor med fokus på arkitektur, stadsbyggnad och offentliga miljöer.


RUE HALLEN Plan & Arkitektur AB

Munkgatan 7

211 47 Malmö

Telefon +46 706-25 97 03

mads@ruehallen.se